Narodne přirodne krajiny

Organizacija EUROPARC Němska so zasadźi za zhromadne wustupowanje wulkich škitnych pasmow w Němskej. Jako wuslědk intensiwnych prócowanjow załoži so w nowembru 2005 třěšna marka: „Narodne přirodne krajiny“. Tuta třěšna organizacija němskich narodnych parkow, přirodnych parkow a biosferowych rezerwatow ma mj. dr. cil, pokazować na regiony w Němskej, kotrež su najbóle škita hódne, přibližować wobydlerjam jich škitny status a spřistupnić tute regiony hosćom w zmysle trajnostneho turizma. Nimo narodnych parkow a přirodnych parkow je tež 16 němskich biosferowych rezerwatow zastupjenych. Wjace wo dźěle EUROPARCa Němska a wo třěšnej marce Narodne přirodne krajiny zhoniće pod sćěhowacymi linkami:

www.europarc-deutschland.de
www.nationale-naturlandschaften.de

  • Deutsch
  • English
  • serbšćina
Logo Nationale Naturlandschaften